خط مشی

Values

۱- جلب و افزایش رضایت مشتریان، خریداران، گروه های مختلف مصرف کنندگان و برآورده سازی انتظارات اصولی آنها از طریق تأمین مشخصه های فنی و تلاش در جهت ایجاد و جلب وفاداری آنان

۲- مصرف بهینه منابع و انرژی و به کارگیری تکنولوژیهای نوین در این خصوص در پروژه های شرکت

۳- کاهش ضایعات و افزایش روند کار از طریق مدیریت ارشد پروژه و فرآیندهای آنالیز شده خطوط تولید

۴- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی در آب و خاک

۵- پیشگیری و کاهش بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار

۶- افزایش سطح رضایت و رفاه کارکنان

۷- ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت های کارکنان جهت اجرای بهینه پروژه ها و تولید

۸- آراستگی و ایمنی محیط کار و توجه به کیفیت کار کارکنان در تمامی فعالیت های شرکت

۹- تنوع ارائه محصولات

۱۰- انتخاب و بکارگیری تأمین کنندگان و پیمانکاران با صلاحیت

  

 منشور اخلاقی

Principles of professional ethics

شرکت تولید کننده منطبق با نیازهای روز با استفاده از ابزارهای پیشرفته و نوین و اتکاء به علوم و فنون روز دنیا و سرمایه های انسانی متخصص با شرایط مطلوب در حال فعالیت می باشد.

ما با کار گروهی تلاش می­نمائیم:

۱- الگوی رفتار و اخلاق شغلی حرفه ای و تجارت در عرصه بازارهای داخلی و خارجی باشیم

۲- رضایتمندی کافی از انتخاب بهترین فرصت های سرمایه گذاری را جهت سرمایه گذاران فراهم می آوریم

۳- موفقترین و سودآورترین رابطه تجاری را با شرکای خود ایجاد می نماییم

۴- با استفاده از تجهیزات استاندارد و مطلوب پیمانکاران صالح و علوم روز و تکنولوژی، اطمینان، آرامش و لذت زندگی در محیط مطلوب را برای مشتریان و مصرف کنندگان ایجاد می نماییم

۵- عملکرد جامع این شرکت موجبات رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد گردید.

.

ماموریت سازمان

Mission

۱- کسب بیشترین سهم از پروژه های اجرائی در سطح کشور

۲- برترین شرکت در گستره ی خدمات طراحی و ساخت پروژه ها

۳- ایجاد برند برتر در زمینه فعالیت و جلب اطمینان و رضایت مشتریان

۴- تشکیل هلدینگ و شرکت های متعدد با فعالیت های تخصصی و نوین با بهره برداری از علوم روز دنیا

۵- اجرای پروژه ها با بیشترین دقت و کمترین اتلاف هزینه

۶- بکارگیری روش های نوین ساخت و صنعتی سازی در پروژه های اجرائی

۷- تأمین مصالح و تجهیزات و لوازم پروژه های سایر شرکت ها

.

چشم انداز

Vision

۱- توانمند سازی و اعتماد سازی در ایجاد رضایت حداکثری برای ذینفعان

۲- استفاده از رویه ها و سیستم های استاندارد در عملکرد کارکنان و علوم مربوطه جهت نیل به

۳- بهره وری، ایجاد برند برتر در زمینه فعالیت مربوطه

۴- به کارگیری بهینه از تجهیزات، ابزار و مصالح مطلوب

۵- تأمین لوازم و مصالح به صورت مستقیم از تولیدکنندگان داخلی و خارجی به منظور حذف واسطه ها و کاهش قیمت تمام شده

۶- طراحی و اجرای پروژه های مدرن با بهره گیری از هنر ایرانی

۷- ایجاد شعبه و اجرای پروژه ها در سطح کشورهای همسایه