مشتری گرامی

سینا صنعت تمامی قطعات محصولات خود را از تاریخ تولید برای هرگونه خرابی به مدت سه سال ضمانت می کند.

بدین ترتیب، هزینه هرگونه تعمیر وتعویض قطعات در طول مدت ضمانت به عهده شرکت است. بدیهی است موارد زیر شامل ضمانت نمی شود:

۱- خرابی ناشی از استفاده و نگهداری نادرست محصول

۲- خرابی ناشی از حمل و نقل نادرست محصول

۳- هرگونه خرابی مربوط به روکش

۴- خرابی ناشی از حوادث غیر مترقبه نظیر سیل، زلزله و آتش سوزی

سینا صنعت همچنین به مدت ده سال برای تمامی قطعات محصولات خود خدمات پشتیبانی ارائه می دهد.

شما می توانید از طریق تماس با ما و کلیه نمایندگی ها در سراسر ایران از ضمانت و خدمات پس از فروش سینا صنعت بهره مند شوید.